Πρόγραμμα Σπουδών (2018-19) «Πηλιορείτες Εν Αιγύπτω»


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΑΡΙΝΟ (2018-19)


«Πηλιορείτες Εν Αιγύπτω: Αρχειακή Εθνογραφία με την οπτική των Νέων Τεχνολογιών & του Διαδικτύου»


Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:
Μανώλης Βαρβούνης, Καθηγητής Λαογραφίας, Πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας & Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
Δρ Αλέξανδρος Καπανιάρης, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής του Τμήματος Ιστορίας & Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Διδάσκων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο


Κάντε κλικ ΕΔΩ για να κατεβάσετε το αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών

Προϋποθέσεις εισαγωγής στο πρόγραμμα "Πηλιορείτες Εν Αιγύπτω"


Κατηγορίες γυναικών και ανδρών υποψηφίων που γίνονται δεκτές/οί στο πρόγραμμα – Τρόπος ένταξης

Η έναρξη του Προγράμματος θα γνωστοποιηθεί με δημόσια ανακοίνωση (τόσο στον Τύπο, όσο και στο Διαδίκτυο), όπου θα καθορίζονται οι διαδικασίες που απαιτούνται για την ένταξη του ενδιαφερόμενου στο Πρόγραμμα. Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλλουν όσοι/ες ενδιαφέρονται και μπορούν να εκπονήσουν μια σύντομη εθνογραφική έρευνα και μια σχετική ψηφιακή αφήγηση ανατρέχοντας σε σχετικό υλικό.

Ειδικότερα μπορούν να υποβάλουν αίτηση :

 • απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με συναφή αντικείμενο ή εργασιακή εμπειρία ή προσωπικό ενδιαφέρον για το αντικείμενο,
 • απόφοιτοι ΑΕΙ και ΑΤΕΙ, μεταπτυχιακοί, διδάκτορες της ημεδαπής και της αλλοδαπής,
 • να έχουν τη δυνατότητα επιτόπιας έρευνας σε αρχεία που αφορούν τους Πηλιορείτες Εν Αιγύπτω στο Πήλιο ή στην ευρύτερη περιοχή της Μαγνησίας ή σε άλλη περιοχή, ή σε αρχεία που τους ανήκουν (ιδιόκτητα ή συγγενών) ή αρχεία που θα τους υποδειχθούν ώστε να ερευνηθούν ή σε αρχεία που θα αναζητήσουν οι ίδιοι/ες για έρευνα από δημόσιες υπηρεσίες και ιδιώτες (Γ.Α.Κ., Βιβλιοθήκες, Συλλόγους, Ενώσεις, Διαδίκτυο, ΕΛΙΑ, Ιδιώτες συλλέκτες, κ.ά),
 • να έχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης εργαστηρίων (εργαστήριο ψηφιακής αφήγησης) στο Βόλο ή υπό προϋποθέσεις εξ αποστάσεως,

Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας της Ακαδημίας Λαϊκού Πολιτισμού & Τοπικής Ιστορίας http://learn.cultureacademy.gr/.

Η αποδοχή ή η απόρριψή της αίτησης συμμετοχής ανακοινώνεται στον υποψήφιο εκπαιδευόμενο ατομικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και σε περίπτωση αποδοχής ο/η υποψήφιος/α σπουδαστής/στρια δεσμεύεται να παρακολουθήσει και τα δύο εξάμηνα του ετήσιου προγράμματος, που οδηγεί σε συγκεκριμένα παραδοτέα (εθνογραφία και ψηφιακή αφήγηση).

Εργαστήρια του προγράμματος (β εαρινό εξάμηνο)

Για να ανταποκριθούν οι συμμετέχοντες/ουσες στο πρόγραμμα και ειδικότερα στα τελικά παραδοτέα θα πρέπει να παρακολουθήσουν δια ζώσης στο β’ εξάμηνο (Εαρινό Εξάμηνο 2018-19) τα υποχρεωτικά εργαστήρια:

α) Ψηφιακή αφήγηση και συλλογική μνήμη (διάρκειας 12 ωρών),
β) Εργαστήριο ψηφιοποίησης και διαχείρισης τεκμηρίων και πηγών (διαρκείας 5 ωρών),
γ) Εργαλεία Κοινωνικής Δικτύωσης και συλλογική μνήμη (διάρκειας 3 ώρες).

Προαπαιτούμενα

Τα προαπαιτούμενα για την παρακολούθηση του Προγράμματος είναι:

 • Πρόσβαση σε Η/Υ και στο Διαδίκτυο
 • Κατοχή προσωπικού e-mail
 • Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Υποχρεωτική παρακολούθηση εργαστηρίων
 • Δυνατότητα επιτόπιας έρευνας σε αρχειακό υλικό


Επιστημονική Επιτροπή της ακαδημίας


Συντονιστής:
Μητροπολίτης Δημητριάδος & Αλμυρού, κ. Ιγνάτιος, Πρόεδρος της «Μαγνήτων Κιβωτού»

Μέλη:

 • Μανώλης Βαρβούνης, Καθηγητής Λαογραφίας και Πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας & Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
 • Εμμανουήλ Σέργης, Καθηγητής Λαογραφίας του Τμήματος Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
 • Μαρία Γκασούκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Λαογραφίας & Φύλου του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
 • Δρ Αλέξανδρος Καπανιάρης, Διδάσκων στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και στο Τμήμα Ιατρικής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστήμιο Αθηνών, Οργανωτικός Γραμματέας της «Μαγνήτων Κιβωτού».

Οργανωτική Επιτροπή :

 • Νικόλαος Τσούκας, Γενικός Γραμματέας της «Μαγνήτων Κιβωτού»
 • Αντώνιος Πλαγεράς, Εκπαιδευτικός, Ταμίας της «Μαγνήτων Κιβωτού»
Last modified: Tuesday, 5 February 2019, 10:24 AM