«Πού πας καραβάκι, με τέτοιον καιρό;»

Η «Ακαδημία Λαϊκού Πολιτισμού & Τοπικής Ιστορίας» σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς φορείς της Μαγνησίας και υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας (επιστημονική και παιδαγωγική καθοδήγηση) με την συνδρομή και εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων που έχουν ασχοληθεί με θέματα λαϊκού πολιτισμού, τοπικής ιστορίας και ναυτιλίας, καθώς και με ερευνητές, ιστορικούς, μουσειοπαιδαγωγούς, φωτογράφους, μουσικούς, εμψυχωτές θεάτρου και άλλους εξωτερικούς συνεργάτες έχουν ξεκινήσει την διαδικασία εκπόνησης και  παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού (έντυπου και ψηφιακού) για το εκπαιδευτικό πακέτο «Που πας καραβάκι, με τέτοιον καιρό;»

Την προσπάθεια στηρίζουν τοπικοί φορείς ιστορίας και πολιτισμού, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το  Γραφείο Σχολικών Συμβούλων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγών, Δασκάλων, Φιλολόγων, Πληροφορικής, Συντονιστής Κοινωνικού Σχολείου), το Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, το Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το Κέντρο Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών Μαγνησίας (ΚΕΠΛΗΝΕΤ) καθώς και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Τμήμα Προσχολικής Αγωγής & Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού.


Βασικός στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού (έντυπου και ψηφιακού) για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Νηπιαγωγείο - Δημοτικό) και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσιο) με στόχο οι μαθητές να κατανοήσουν πτυχές της ιστορίας, του περιβάλλοντος, της  τοπικής ιστορίας καθώς και του λαϊκού πολιτισμού της πατρίδας τους.


Επίσης οι εκπαιδευτικοί θα έχουν στην διάθεση τους ένα πολλαπλό εργαλείο για την δημιουργία εμπλουτισμένων διδακτικών παρεμβάσεων για την διδασκαλία θεματικών ενοτήτων που εμπίπτουν στις ανθρωπιστικές επιστήμες.

Το εκπαιδευτικό πακέτο (χάρτινο box) θα αποτελείται από 6 διακριτές και αυτόνομες θεματικές ενότητες που θα απευθύνονται σε μαθητές Νηπιαγωγείου - Δημοτικού Σχολείου και Γυμνασίου. Το εκπαιδευτικό υλικό θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης ή στο μάθημα της γλώσσας, λογοτεχνίας και ιστορίας, ενώ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο μάθημα της τοπικής ιστορίας (Ζώνη Βιωματικών Δραστηριοτήτων) ή σε οποιοδήποτε άλλο μάθημα κριθεί από την εκπαιδευτική κοινότητα χρήσιμο.

Οι ενδεικτικοί τίτλοι των θεματικών ενοτήτων του εκπαιδευτικού πακέτου είναι:

1) Ο μύθος της Αργοναυτικής εκστρατείας, οι ήρωες και η σχέση τους με την αρχαία Ιωλκό και το Βόλο του σήμερα … ,

2) Μεσαιωνικά λιμάνια-σταθμοί στους θαλάσσιους δρόμους της Ανατολής: Βόρειο Αιγαίο, Μαύρη Θάλασσα, Κασπία Θάλασσα,

3) Που πας καραβάκι, με τέτοιον καιρό; (Η ναυτική παράδοση του Αιγαίου),

4) Η ναυτική παράδοση της Μαγνησίας (Το λιμάνι του Βόλου, Τρίκερι, Βόρειες Σποράδες, Ανατολικό Πήλιο, Αμαλιάπολη),

5) Η παράδοση των Αλιέων της Μαγνησίας (Παγασητικός Κόλπος, Λίμνη Κάρλα, Μικρασιάτες),

6) Περιβάλλον, θάλασσα και η ναυτιλία σήμερα.

Κάθε θεματική ενότητα του εκπαιδευτικού προγράμματος θα περιλαμβάνει επιμέρους ενότητες εκπαιδευτικού υλικού (έντυπο και ψηφιακό) για τις τάξεις Νηπιαγωγείου, Α’-Β’, Γ’-Δ’, Ε’-ΣΤ’ Δημοτικού και Α’-Β’-Γ’ Γυμνασίου λαμβάνοντας υπόψη τα αντίστοιχα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών. Για κάθε θεματική ενότητα του προγράμματος θα σχηματιστεί μια ομάδα παραγωγής του εκπαιδευτικού υλικού που θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον οπωσδήποτε τις ειδικότητες ΠΕ60/70 (Νηπιαγωγοί/Δάσκαλοι), ΠΕ19-20 (Πληροφορικής), ΠΕ02 (Φιλόλογοι), ΠΕ08 (Εικαστικών), ΠΕ 16 (Μουσικής) χωρίς να αποκλείονται και άλλες ειδικότητες εκπαιδευτικών που έχουν εξειδικευτεί στην παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού. Οι υπεύθυνοι σχολικών δραστηριοτήτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευση συμμετέχουν χωρίς διαδικασία κρίσης.

Η στελέχωση κάθε ομάδας θα αποτελείται από τον επικεφαλή συντονιστή της ομάδας ο οποίος και θα έχει την τελική ευθύνη για την παράδοση του υλικού σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Επίσης θα συντονίζει την ομάδα και θα επιλύει προβλήματα, δυσλειτουργίες και ζητήματα συνεργασιών, χρήσης πνευματικών δικαιωμάτων και συνεργασίας με τους επιστημονικούς υπεύθυνους του έργου καθώς και τον γενικό συντονιστή του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Η στελέχωση των μελών της ομάδας θα πραγματοποιηθεί μετά από επιλογή λαμβάνοντας υπόψη τη θεματική ενότητα, τις εμπειρίες και τα εξειδικευμένα προσόντα για κάθε κατηγορία.

Το εκπαιδευτικό υλικό των ενοτήτων του προγράμματος θα περιλαμβάνει ενδεικτικά τα παρακάτω παραδοτέα με ειδική σήμανση για κάθε ενότητα :

α) Έντυπο υλικό (16σέλιδο γενικό έντυπο ενότητας, 2σέλιδο έντυπο χρονογραμμή, καρτέλες, εκπαιδευτικό σενάριο, φύλλα εργασίας με δραστηριότητες, οδηγίες για τον εκπαιδευτικό, οδηγίες για εκπαιδευτικές επισκέψεις, βιβλιογραφία, πηγές με συνδέσμους στο διαδίκτυο, κατασκευές, θεατρικά παιχνίδια, παιχνίδια (παζλ, ακροστιχίδες, επιτραπέζιο, κ.ά.),

β) Ψηφιακό υλικό (παρουσιάσεις σε μορφή powerpoint, ψηφιακά κουίζ, σταυρόλεξα, παρουσιάσεις με φωτογραφίες, πηγές με συνδέσμους, κόμικ, εφαρμογές για διαδραστικό πίνακα, κ.ά.).

Last modified: Tuesday, 16 January 2018, 4:15 PM